Aby tekst lub grafika zaczely sie bez marginesu PageMAMFullNoMargin w Szablonie w Atrybutach strony

 

PLAN SZKOLENIA

10:00 - 11:30 Pierwszy Moduł
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa i okazja
do budowania relacji
11:45 - 13:15 Drugi Moduł
13:15 - 14:30 Przerwa obiadowa i okazja
do budowania relacji
14:30 - 16:00 Trzeci Moduł
16:00 - 16:15 Przerwa kawowa i okazja
do budowania relacji
16:15 - 18:00 Czwarty Moduł