Podczas szkolenia otrzymałam bardzo dużo konkretnych narzędzi do rozwoju siebie ale także swoich najbliższych. Uzmysłowiłam sobie,  że to o czym myślę jest udziałem także innych ludzi. Było potwierdzeniem moich przemyśleń o życiu, pragnieniach, marzeniach, planach i dróg prowadzących do ich realizacji. Inspiracją, wzmocnieniem motywacji, wiary w to co myślę i robię. Zaczęłam swoją przemianę i trwa ona do teraz!

Natalia, mama dwójki dzieci ,